enetvn
CỔNG THÔNG TIN IMS
CỔNG THÔNG TIN IMS

- Là phần mềm điều hành công việc trên Web
- Hệ thống ghi nhận quá trình xử lý 1 công việc của các người dùng có tham gia trao đổi và xử lý công việc đó (khác hoàn toàn với email)
- Điều hành công việc: giữa các người dùng trao đổi với nhau
- Phân biệt người dùng: dành cho nội bộ và bên ngoài (gọi là khách hàng)
- Hệ thống phân quyền: theo 3 cấp: Admin, Trưởng phòng, Nhân viên
- Các trưởng bộ phận (trưởng phòng) có thể theo dõi khối lượng công việc
 


1.1 Các tính năng chính
- Quản lý công việc
- Quản trị lịch tuần
- Lịch cá nhân
- Quản trị danh bạ
- Quản trị thông báo
- Phân quyền người dùng: Phòng ban, chức danh,…
1.2 Các tiện ích khác
- Nhắn tin SMS khi 1 người dùng có công việc mới
- Quản trị logo quảng cáo (nếu đối tác có nhu cầu đặt quảng cáo)
1.3 Đối tượng khách hàng
- Các doanh nghiệp có số lượng nhân viên đông
- Các doanh nghiệp cần tạo một kênh để trao đổi với khách hàng của mình
1.4 Cách thức triển khai
- Hiện nay công ty N.E.T triển khai theo hình thức cho thuê phần mềm
- Chi phí được tính theo dung lượng lưu trữ của máy chủ: (tối thiểu: 60 triệu đồng/năm, tối đa: 120 triệu đồng/năm)
1.5 Khách hàng tham khảo
- Khách hàng: Bảo hiễm xã hội Thành phố HCM (trang Web đang hoạt động: http://hcm.bhxh.vn)  
- Hình thức hoạt động: bao gồm BHXH TPHCM và 24 BHXH Quận huyện
- Nội dung hoạt động:
• Các chuyên viên BHXH trao đổi với các chuyên viên phụ trách BHXH của doanh nghiệp, sau khi thống nhất sẽ in và đóng dấu các báo biểu để nộp cho BHXH (Doanh nghiệp đỡ mất thời gian đi lại nhiều lần)
• Các doanh nghiệp nhận được các thông báo mới nhất về chính sách, biểu mẫu
- Chức năng mở rộng (chuẩn bị đưa vào hoạt động):
• Doanh nghiệp truy vấn số tiền đóng BHXH hàng tháng, hàng quý (sau khi đăng nhập)
• Thông báo qua SMS, Email số tiền đóng BHXH hàng tháng quý cho Doanh nghiệp 

- Hình ảnh minh họa
 
 
Kodomo bhxhtphcm.gov.vn http://lciproduct.com Hiệp hội cá tra Việt Nam Cân cẩm hòa 123chienluoc.com

  • Trực tuyến: 58
  • Lượt truy cập: 2,778,878
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email