enetvn
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Lập trình viên .net (Web form)

N.E.T Co,. Ltd thành lập tháng 01/2003, trong quá trình hình thành và phát triển, tự hào sở hữu một hệ thống website và phần mềm tiện ích cho người dùng và doanh nghiệp Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như: BHXH.vn, BHXHonline.com, BHXHSOFT.com,  vungnuoi.com, vangvn.com, Quản trị nhân sự, tiền lương,...

Thông báo tuyển dụng: Lập trình viên .net (Win form)

N.E.T Co,. Ltd được thành lập tháng 01/2003, trong quá trình hình thành và phát triển, công ty N.E.T tự hào sở hữu một hệ thống website và phần mềm tiện ích cho người dùng Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như: Bảo hiểm xã hội (BHXH.vn, BHXHonline.com,) kinh doanh vàng  (NetGold.vn, ...), c&agra...

Thông báo tuyển dụng: Lập trình viên .net (Win form)

 N.E.T Co,. Ltd được thành lập tháng 01/2003, với quá trình hình thành và phát triển, tự hào sở hữu một hệ thống website và phần mềm tiện ích cho người dùng và doanh nghiệp Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như: BHXH.vn, BHXHonline.com, NETGOLD.vn, Quản trị nhân sự, tiền lương, hệ thống nhắn tin SMS...

Thông báo tuyển dụng: Trưởng bộ phận kinh doanh

N.E.T Co,. Ltd được thành lập tháng 01/2003, với 11 năm hình thành và phát triển, tự hào sở hữu một hệ thống website và phần mềm tiện ích cho người dùng và doanh nghiệp Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như: BHXH.vn, BHXHonline.com, NETGOLD.vn, Quản trị nhân sự, tiền lương, hệ thống nhắn tin SMS 1900561581, ... với lượng...

Thông báo tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh website

N.E.T Co,. Ltd được thành lập tháng 01/2003, với 11 năm hình thành và phát triển, tự hào sở hữu một hệ thống website và phần mềm tiện ích cho người dùng và doanh nghiệp Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như: BHXH.vn, BHXHonline.com, NETGOLD.vn, Quản trị nhân sự, tiền lương, hệ thống nhắn tin SMS 1900561581, ... với lượng...

Thông báo tuyển dụng: nhân viên kinh doanh phần mềm (software)

N.E.T Co,. Ltd được thành lập tháng 01/2003, với 11 năm hình thành và phát triển, tự hào sở hữu một hệ thống website và phần mềm tiện ích cho người dùng và doanh nghiệp Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như: BHXH.vn, BHXHonline.com, NETGOLD.vn, Quản trị nhân sự, tiền lương, hệ thống nhắn tin SMS 1900561581, ... với lượng...

Thông báo tuyển dụng: Cộng tác viên kinh doanh phần mềm

N.E.T Co,. Ltd được thành lập tháng 01/2003, với 11 năm hình thành và phát triển, tự hào sở hữu một hệ thống website và phần mềm tiện ích cho người dùng và doanh nghiệp Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như: BHXH.vn, BHXHonline.com, NETGOLD.vn, Quản trị nhân sự, tiền lương, hệ thống nhắn tin SMS 1900561581, ... với lượng...


enetvn - Hotline: 01255 561 581 Kodomo OgilvyOne Nhựa Bình Minh bhxhtphcm.gov.vn BHXHonline.com http://lciproduct.com Hiệp hội cá tra Việt Nam Cân cẩm hòa 123chienluoc.com Chợ cà phê
  • Trực tuyến: 76
  • Lượt truy cập: 2,441,847
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email