enetvn
BHXHSOFT
BHXHSOFT

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các biểu mẫu TK1 - TS,  TK2 - TS, D02-TS, D02B-TS, D07-TS ... được nhanh chóng và thuận tiện, Công ty TNHH SX TM DV N.E.T đã xây dựng phần mềm "BHXH Doanh nghiệp (BHXHSoft)", với các đặc tính sau: 
 


1. Tính năng
- Đáp ứng các yêu cầu thiết thực của các doanh nghiệp đang quản lý và theo dõi tình hình tham gia BHXH của doanh nghiệp
- Đáp ứng đầy đủ quy trình hoạt động tác nghiệp trong quản lý BHXH bao gồm: Cập nhật thông tin nhân viên – Lập báo cáo gửi BHXH – Thống kê và In Ấn các lần lập báo cáo, trạng thái và quá trình tham gia BHXH của nhân viên
- Giao diện thân thiện với người sử dụng
- Thao tác đơn giản, nhanh chóng
- Tốc độ xử lý nhanh
- Cập nhật tự động các biểu mẫu, bảng kê, mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng theo quy định của BHXH
- Dành cho các doanh nghiệp: có số lượng lao động nhiều, dùng CSDL để lưu trữ thông tin
- Tạo các mẫu TK1-TS, TK2 - TS, D02-TS, D02B-TS, D07-TS ... tự động
- Lập các bảng kê: 103 (Phiếu giao nhận hồ sơ), 302 (Điều chỉnh thông tin cá nhân), ....
- Điều chỉnh lao động, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, điều chỉnh lương
- Theo dõi quá trình tham gia BHXH của nhân viên, doanh nghiệp
- Điều chỉnh hồ sơ người lao động....
2. Hình thức sử dụng
- Tính theo giấy phép sử dụng (license).
- Một License có thể từ 2 - 3 máy

3. Chi phí
- License năm đầu tiên:
     + Phí cài đặt: 
            * Phiên bản offline: 1.000.000 VNĐ (cài đặt tại khách hàng)
            * Phiên bản online: VNĐ đồng
     + Phí sử dụng hàng năm: từ 200.000 VNĐ (phiên bản cơ bản)  - 6.500.000 VNĐ (chuyên nghiệp). Các phiên bản khác nhau số lượng nhân viên tham gia BHXH
- License cho các năm sau: giam3 giảm so với năm đầu tiên. Đăng ký 1 lần 2 năm: tiết kiệm 20%
- Bên cạnh hình thức cung cấp sản phẩm theo dạng offline, công ty N.E.T mở rộng thêm hình thức khác là online, các tinh năng hoàn toàn tương tự phiên bản offline.
4. Sử dụng thử
- Để sử dụng, khách hàng có thể truy cập website để đăng ký và sử dụng miễn phí 1 tháng.
- Địa chỉ Web (sử dụng online, không cần cài đặt): http://online.bhxh.vn  / http://phanmembhxh.com  
- Hoặc cài đặt soft (tải về tại: http://bhxhonline.com/download/4/bhxhonline-muc-luong)
5. Một số ưu điểm khi sử dụng phiên bản online:
- Máy tính có kết nối internet
- Không giới hạn phạm vi sử dụng
- Hệ thống sao lưu (backup) dữ liệu tự động (do công ty N.E.T thực hiện)
- Không mất chi phí bảo trì, bảo dưỡng
- Không lệ thuộc vào bất cứ máy tính tại công ty
- Hệ thống bảo đảm, an toàn dữ liệu trong mức cao nhất
- Thích hợp hoàn toàn với doanh nghiệp có số lao động từ 500 trở xuống

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM BHXH SOFT (Bao gồm Mức lương và Hệ số lương)

1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT
1.1 Phạm vi sử dụng
• Dành cho doanh nghiệp: có tham gia BHXH, thường xuyên phải xử lý các nghiệp vụ liên quan (tăng, giảm lao động), số lượng người lao động nhiều
• Cách tính BHXH: Mức lương
• Dành cho doanh nghiệp trên toàn quốc.
1.2 Tiện ích hỗ trợ
• Máy trạm làm việc: NetFramework 2.0, ReportViewer, CrystalReports (trong khi cài đặt chương trình, nếu máy chưa được cài đặt các tool này, thì chương trình sẽ tự động cài đặt), Microsoft Office Excel 2003.
• Máy chủ dữ liệu: cài đặt phần mềm Microsoft SQL Server 2005.
• Thời gian cài đặt các tiện ích: khoảng 30 phút.
1.3 Hướng dẫn cài đặt các phần mềm tiện ích
• Tài liệu tham khảo (file):  http://soft.netserver.vn
1.4 Quy định ngày giờ hệ thống
• Để sử dụng chương trình và đảm bảo dữ liệu hợp lệ, ngày giờ hệ thống của máy tính phải hiển thị theo định dạng chuẩn: tháng/ngày/năm hoặc ngày/tháng/năm.
2 CHỨC NĂNG CHÍNH
2.1 Hệ thống (1)
• Thông tin kết nối (1.1)
• Thông tin công ty (1.2)
• Quỹ lương đơn vị (1.3)
• Bổ sung thông tin BHYT (sau khi import) (1.4)
• Đổi người sử dụng chương trình (1.5)
• Đổi mật khẩu (1.6)
• Thoát (1.7)
2.2 Danh mục (2)
• Chức danh (2.1)
• Chức vụ (2.2)
• Phòng, ban (2.3)
• Bộ phận (2.4)
• Hợp đồng lao động (2.5)
• Dân tộc (2.6)
• Tôn giáo (2.7)
• Quốc tịch (2.8)
• Tỉnh (thành phố) – Quận (huyện) – Vùng (2.9)
• Cơ quan BHXH (2.10)
• Mức lương tối thiểu chung (2.11)
• Mức lương tối thiểu vùng (2.12)
• Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (2.13)
• Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN (2.14)
• Lãi suất truy thu (2.15)
2.3 Nhân viên (3)
• Thêm nhân viên (3.1)
• Import danh sách nhân viên mới (chưa tham gia BHXH) từ tập tin excel (3.2)
• Danh sách nhân viên (3.3)
• Bổ sung số sổ BHXH, số thẻ BHYT (3.4)
• Bảng lương tham gia BHXH trong tháng (3.5)
2.4 Lập báo cáo theo mẫu (4)
• Điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu A01-TS, Mẫu D02a-TS) (4.1)
• Điều chỉnh nhân thân/ Gia hạn thẻ BHYT, điều chỉnh nơi KCB (Mẫu D07-TS) (4.2)
• Đề nghị hưởng chế độ ốm đau (Mẫu C66a-HD) (4.3)
• Đề nghị hưởng chế độ thai sản (Mẫu C67a-HD) (4.4)
• Đề nghị hưởng trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau (Mẫu C68a-HD) (4.5)
• Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN (Mẫu 01-SBH/ XN) (4.6)
• Lập bảng ghi quá trình đóng BHXH, BHTN (Mẫu 07/SBH) (4.7)
• Đề nghị hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp một lần, trợ cấp TN (Mẫu 12-HBS, Mẫu 14-HBS) (4.8)
2.5 Xem danh sách (5)
• Danh sách điều chỉnh tham gia BHXH (5.1)
• Danh sách điều chỉnh nhân thân/ Gia hạn thẻ BHYT (5.2)
• Danh sách lao động hưởng chế độ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHSK SAU ỐM ĐAU (5.3)
• Danh sách lao động đã lập XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VÀ ĐÓNG BHXH, BHTN (Mẫu 01/ SBH –XN) (5.4)
2.6 In báo cáo (6)
• Tăng/giảm lao động tham gia BHXH (Mẫu A01-TS, A01a-TS, D02-TS, D01b-TS, bảng kê 103, bảng kê 401 – cấp thẻ BHYT) (6.1)
• Điều chỉnh thông tin nhân thân (Mẫu D07-TS, bảng kê 302) (6.2)
• Gia hạn thẻ BHYT/ Điều chỉnh nơi KCB (Mẫu D07-TS, bảng kê 401) (6.3)
• Danh sách đề nghị hưởng chế độ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHSK sau Ốm đau.(C66a-HD, C67a-HD, C68a-HD, C69a-HD) (6.4)
• Bảng ghi quá trình đóng BHXH (mẫu 07/SBH) (6.5)
• Giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp một lần, trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 12-SBH, 14-SBH) (6.6)
• Bảng kê theo quy trình một cửa (Bổ sung ngày 15/06/2012) cấp thành phố (6.7)
• Bảng đối chiếu nộp BHXH, BHYT, BHTN (mẫu C46-HD) (6.8)
2.7 Trợ giúp (7)
• Hướng dẫn import (7.1)
• Phiên bản phần mềm (7.2)
• Thông tin nhà sản xuất (7.3)
2.8 Thoát (8)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Bảng giá BHXHSOFT :

STT Đặc tính \ Phiên bản Phổ thông Tiêu chuẩn Nâng cao Chuyên nghiệp
1 Hình thức cung cấp Theo giấy phép sử dụng hàng năm
2 Cách thức sử dụng Cài đặt tại khách hàng (offline, Winform)
3 Hình thức triển khai Đăng ký Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
4 Chi phí cài đặt ban đầu (đồng) 500.000 1.000.000
5 Chi phí sử dụng năm thứ 1 (đồng) Miễn phí 500.000 2.000.000 5.000.000
6 Chi phí sử dụng năm thứ 2 (đồng) 200.000 500.000 1.000.000 2.500.000
7 Chi phí sử dụng 2 năm liên tục (đồng).(tiết kiệm 20%) 360.000 800.000 2.400.000 6.000.000
8 Chi phí thêm 1 chi nhánh Không 2.000.000
9 Số lao động (từ …đến…) 01 - 10 11 - 100 101 - 500 Không giới hạn
10 Cập nhật các biểu mẫu mới (tự động)
11 Hỗ trợ kỹ thuật Giờ HC 24/7
12 Sao lưu dữ liệu tự động: ngày/tháng Không/Có Có/Có
13 Hiển thị các thông tin có liên quan đến phần mềm Tùy chọn
14 Hiển thị các thông tin quảng bá trong phần mềm Tùy chọn
15 Kết nối số liệu cổng thông tin IMS (http://hcm.bhxh.vn): nhận thông báo và số liệu, gửi báo cáo.
16 Nhận thông báo SMS, email khi IMS có số liệu Không
17 Phân quyền người dùng (nhiều người dùng) Không Không Không
18 Thêm mới nhân viên
19 Thêm mới hàng loạt nhân viên (import từ file xls có sẵn) Không
20 Lập báo cáo gửi BHXH
21 Xuất báo cáo ra file xls
22 Lưu trữ, xem, in báo cáo đã lập
23 Quá trình tham gia BHXH của NV
24 Dữ liệu chuyển đổi qua Online


Hướng dẫn chức năng mới của BHXHSOFT :

enetvn - Hotline: 01255 561 581 Nhựa Bình Minh BHXHonline.com

  • Trực tuyến: 86
  • Lượt truy cập: 2,778,928
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email