enetvn
QUẢN TRỊ KHO
QUẢN TRỊ KHO

Đáp ứng các yêu cầu quản lý đặc biệt các kho lạnh (từ 4.000 tấn trở lên) trong các doanh nghiệp Thủy sản


A/ Tính năng chính
1/ Danh mục 
- Đơn vị tính
- Kích cỡ
- Qui cách đông
- Qui cách hàng
- Hàng hóa (loại hàng hóa, hàng hóa)
- Khách hàng
- Kho
- Loại kho
- Pallet
2/ Quản lý kho hàng
- Phân loại kho hàng: cho thuê ngoài và nội bộ
- Tối ưu hóa quá trình nhập kho: đưa ra các khuyến nghị về chỗ còn trống, chỗ xếp hàng tương tự
- Tối ưu hóa quá trình xuất kho: căn cứ theo thời gian xuất kho (thời gian lưu kho ít: sẽ để khu vực dễ lấy,…)
3/ Quản lý Xuất, nhập, tồn kho
- Quản lý hàng hóa
- Nhập và xuất hàng hóa nội bộ: nhập trước xuất trước
4/ Tìm kiếm
- Tìm kiếm hàng hóa trong kho: theo khách hàng, theo loại mặt hàng, theo khu vực đã nhập hàng trước đó
5/ Thống kê
- Thống kê tình trạng xếp hàng trong kho: dung lượng hiện tại, số lượng mặt hàng, khách hàng,..
6/ Khóa sổ
- Kết chuyển toàn bộ thông tin tồn kho: Hợp đồng, yêu cầu dịch vụ, yêu cầu nhâp, xuất, phiếu nhập, xuất, nhập, xuất sang tháng sau. 

B/ Tính năng mở rộng
1/ Hê thống bán hàng (nghiệp vụ kinh doanh)
- Theo dõi tồn kho
- Đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng

 


Bảng giá QUẢN TRỊ KHO :

STT Đặc tính \ Phiên bản Phổ thông Tiêu chuẩn Nâng cao Chuyên nghiệp
HÌNH THỨC CUNG CẤP: BÁN Theo giấy phép sử dụng máy tính (không giới hạn thời gian sử dụng)
1 Hình thức triển khai Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
2 Quy mô kho (tấn) 4.000 8.000 12.000 Trên 12.000
3 Chi phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 0
4 Thời gian triển khai tối đa 2 ngày 2 ngày 1 tuần 2 tuần
5 Chi phí sử dụng phần mềm (đồng) 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000
6 Chi phí thêm 1 chi nhánh (mở rộng) 3.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000
7 Phân quyền nhiều người dùng
8 Lưu trữ dữ liệu tập trung
9 Thời gian bảo hành (năm) 1 1 1 2
10 Điều chỉnh theo yc KH
11 Điều chỉnh sửa lỗi (nếu có)
12 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7
13 Sao lưu dữ liệu tự động
14 Kết nối các thiết bị: máy in phiếu thu, in hóa đơn, máy đọc mã vạch sản phẩm (barcode)
15 Điều chỉnh biểu mẫu đặc thù của khách hàng
16 Nhập liệu (nhập kho, xuất kho) Giao diện winform
17 Xem báo cáo, thống kê Winform Giao diện Win / Web
HÌNH THỨC CUNG CẤP: CHO THUÊ Theo giấy phép sử dụng máy tính (giới hạn thời gian sử dụng)
1 Phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000
2 Chi phí sử dụng 2 máy / năm (đồng) 5.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000
3 Chi phí thêm mới 2 máy / năm (đồng) 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000
4 Số máy tính tối thiểu 2 2 2 2
5 Phí thuê máy chủ lưu trữ dữ liệu / năm
(Local/ Internet)
3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
6 Hình thức thanh toán 06 tháng 01 lần, thanh toán vào đầu kỳ
Tải về các file liên quan của QUẢN TRỊ KHO :enetvn - Hotline: 01255 561 581 Nhựa Bình Minh BHXHonline.com

  • Trực tuyến: 54
  • Lượt truy cập: 2,778,872
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email