enetvn
Quản trị trường học
Quản trị trường học

 Phần mềm quản lý trường học có các chức năng sau: Sơ yếu lý lịch học sinh, Quản lý thu phí, phát hành hoá đơn điện tử, báo cáo thống kê học sinh, tình hình đóng học phí, thu phí,...


1/ Chức năng phát hành hoá đơn điện tử:

- Kết nối trực tiếp với nhà cung cấp hoá đơn điện tử  (ví dụ VNPT)

- Căn cứ theo số liệu, nội dung của phiếu thu, phát hành hoá đơn 

- Kết nối phần mềm hoá đơn điện tử tự động

- Người dùng chỉ cần nhập liệu phiếu thu 1 lần từ phần mềm.

2/ Một số hình ảnh phần mềm:

 

 
enetvn - Hotline: 01255 561 581 Nhựa Bình Minh BHXHonline.com

  • Trực tuyến: 64
  • Lượt truy cập: 2,778,893
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email