enetvn
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ


A. CHỨC NĂNG CHÍNH
1. Thông tin nhân viên (hồ sơ, lương căn bản và phụ cấp):
- Hợp đồng lao động
- Quá trình công tác, …
2. Quản trị Tuyển dụng
3. Giáo dục – Đào tạo:
- Nơi đào tạo, danh sách đào tạo, thời gian đào tạo, quá trình đào tạo
4. Khen thưởng – kỷ luật:
- Các hình thức khen thưởng, kỷ luật, thống kê
 

 

Tham khảo thêm tại http://phanmemdoanhnghiep.org


Bảng giá QUẢN TRỊ NHÂN SỰ :

STT Đặc tính \ Phiên bản Phổ thông Tiêu chuẩn Nâng cao Chuyên nghiệp
HÌNH THỨC CUNG CẤP: BÁN Theo giấy phép sử dụng máy tính (không giới hạn thời gian sử dụng)
1 Hình thức triển khai Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng Hợp đồng
2 Số lượng nhân viên (tối đa) 100 200 500 Không giới hạn
3 Chi phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 0
4 Thời gian triển khai tối đa 2 ngày 2 ngày 5 ngày 5 ngày
5 Chi phí sử dụng phần mềm (đồng) 6.000.000 10.000.000 16.000.000 24.000.000
6 Chi phí thêm 1 chi nhánh 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
7 Phân quyền nhiều người dùng
8 Lưu trữ dữ liệu tập trung
9 Thời gian bảo hành (năm) 1 1 1 2
10 Điều chỉnh theo yc KH
11 Điều chỉnh sửa lỗi (nếu có)
12 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 24/7
13 Sao lưu dữ liệu tự động
14 + Thông tin nhân viên
+ Quản trị Tuyển dụng
+ Giáo dục – Đào tạo
+ Khen thưởng – kỷ luật

- Hồ sơ, lương căn bản và phụ cấp), hợp đồng lao động, quá trình công tác, …
- Nơi đào tạo, danh sách đào tạo, thời gian đào tạo, quá trình đào tạo
- Các hình thức khen thưởng, kỷ luật, thống kê
 

15 Điều chỉnh biểu mẫu đặc thù của khách hàng
16 Nhập liệu Giao diện Win (winform)
17 Xem báo cáo, thống kê Winform Giao diện Winform / Webform
HÌNH THỨC CUNG CẤP: CHO THUÊ Theo giấy phép sử dụng máy tính (giới hạn thời gian sử dụng)
1 Phí cài đặt ban đầu (đồng) 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
2 Chi phí sử dụng 1 năm (đồng) (2 máy) 2.000.000 2.500.000 3.000.000 4.000.000
3 Chi phí thêm 1 chi nhánh / cửa hàng (đồng) 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000
4 Chi phí sử dụng mỗi máy từ máy thứ 3 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
5 Phí thuê máy chủ lưu trữ dữ liệu / năm
(Local/ Internet)
2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
6 Hình thức thanh toán 01 năm 01 lần, thanh toán vào đầu kỳ
Tải về các file liên quan của QUẢN TRỊ NHÂN SỰ :enetvn - Hotline: 01255 561 581 Nhựa Bình Minh BHXHonline.com

  • Trực tuyến: 49
  • Lượt truy cập: 2,778,864
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email