enetvn

Thay đổi bảng giá phần mềm BHXHSOFT

 (14/09/2013)

Bắt đầu từ ngày 16/9/2013, bảng giá của phần mềm BHXH SOFT có sự điều chỉnh.
Với lần điều chỉnh giá này, công ty N.E.T mong muốn BHXHSOFT trở thành một công cụ phổ biến dành cho doanh nghiệp đang tham gia BHXH và có nhu cầu quản trị BHXH tại đơn vi:
 

Thay đổi bảng giá phần mềm BHXHSOFT

Chi tiết bảng giá:

Số lao động
(từ …đến….)
Chi phí sử dụng (đồng/năm)
Mức lương
(Offline / Online)
Hệ số lương
(Offline / Online)
1 – 10
200.000
200.000
11 – 100
500.000
1.000.000
101 – 500
1.000.000
2.000.000
Không giới hạn
2.500.000
4.000.000

- Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng: http://netserver.vn/tai-lieu-tham-khao
- Tham khảo bảng giá: http://netserver.vn/

1. Sự khác nhau giữa online và không online (offline)
a. Online:

i. Phần mềm: sử dụng Web (theo link http://online.netserver.vn  hoặc Winform (NET chuyển bộ cài đặt đến khách hàng)
ii. Dữ liệu: lưu trữ tại máy chủ công ty N.E.T thông qua kết nối mạng Internet
b. Offline
i. Phần mềm: Winform (NET chuyển bộ cài đặt đến khách hàng)
ii. Dữ liệu: lưu trữ tại máy chủ của khách hàng thông qua kết nối mạng Local hoặc Internet. Phải cài đặt máy chủ dữ liệu tại KH
2. Các thông tin khác:
- Sự khác nhau về chi phí ở mỗi phiên bản chủ yếu là về số lượng nhân viên. bảng giá giữa 2 loại online và offline là giống nhau.
- Hiện nay công ty N.E.T cung cấp phần mềm theo hình thức giấy phép sử dụng hàng năm (license), nên chi phí rất thấp. Khi hết license, nếu khách hàng không tiếp tục gia hạn, thì phần mềm vẫn hoạt động được, nhưng không thể cập nhật các biểu mẫu mới (tự động) --> http://netserver.vn/tin-san-pham/2/chuc-nang-cap-nhat-tu-dong  
- Nếu số lượng nhân viên nhiều, nên dùng Winform để thao tác cho thuận tiện (có thể dùng online hoặc offline)
 enetvn - Hotline: 01255 561 581 Kodomo OgilvyOne Nhựa Bình Minh bhxhtphcm.gov.vn BHXHonline.com http://lciproduct.com Hiệp hội cá tra Việt Nam Cân cẩm hòa 123chienluoc.com Chợ cà phê
  • Trực tuyến: 4
  • Lượt truy cập: 2,807,307
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email