enetvn

Bổ sung tính năng phát hành hoá đơn điện tử cho phần mềm Quản lý trường học

 (09/09/2019)

Chức năng phát hành hoá đơn điện tử có đặc tính sau:

Bổ sung tính năng phát hành hoá đơn điện tử cho phần mềm Quản lý trường học

- Kết nối trực tiếp với nhà cung cấp hoá đơn điện tử  (ví dụ VNPT)

- Căn cứ theo số liệu, nội dung của phiếu thu, phát hành hoá đơn 

- Kết nối phần mềm hoá đơn điện tử tự động

- Người dùng chỉ cần nhập liệu phiếu thu 1 lần từ phần mềm.

Tính năng này được bổ sung cho phần mềm Quản trị trường học

 

 enetvn - Hotline: 01255 561 581 Kodomo OgilvyOne Nhựa Bình Minh bhxhtphcm.gov.vn BHXHonline.com http://lciproduct.com Hiệp hội cá tra Việt Nam Cân cẩm hòa 123chienluoc.com Chợ cà phê
  • Trực tuyến: 54
  • Lượt truy cập: 2,807,286
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email