enetvn

Cung cấp phần mềm Quản lý sản xuất trong ngành giày dép

 (15/05/2020)

 Công ty NET triển khai phần mềm quản lý sản xuất trong ngành giày dép với các thông tin sau:

Cung cấp phần mềm Quản lý sản xuất trong ngành giày dép

Giai đoạn 1:

1/ Quản lý kế hoạch sản xuất

2/ Định nghĩa tiền lương cho từng chi tiết giày 

3/ Quản lý quá trình chặt của nhân viên: thời gian, kế hoạch

4/ Quản lý chuyền may: chi tiết, chi tiết, kế hoạch

5/ Thống kê tiền lương của nhân viên 

Giai đoạn 2

1/ Quản trị kho thành phẩm (xuất - nhập - tồn)enetvn - Hotline: 01255 561 581 Kodomo OgilvyOne Nhựa Bình Minh bhxhtphcm.gov.vn BHXHonline.com http://lciproduct.com Hiệp hội cá tra Việt Nam Cân cẩm hòa 123chienluoc.com Chợ cà phê
  • Trực tuyến: 62
  • Lượt truy cập: 2,778,885
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email