enetvn

Thay đổi mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2013

 (17/01/2013)

Thay đổi mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2013

Vùng

 
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 1/1/2013
(theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP)
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng hiện nay
(theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP) 
I 2.350.000  đồng/tháng 2.000.000 đồng/tháng
II 2.100.000  đồng/tháng 1.780.000 đồng/tháng
III 1.800.000  đồng/tháng 1.550.000 đồng/tháng
IV 1.650.000  đồng/tháng 1.400.000 đồng/thángenetvn - Hotline: 01255 561 581 Kodomo OgilvyOne Nhựa Bình Minh bhxhtphcm.gov.vn BHXHonline.com http://lciproduct.com Hiệp hội cá tra Việt Nam Cân cẩm hòa 123chienluoc.com Chợ cà phê
  • Trực tuyến: 123
  • Lượt truy cập: 1,801,440
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email