enetvn

Chức năng cập nhật tự động

 (15/01/2013)

Đưa vào chức năng tự động cập nhật cho các phần mềm của NET

Chức năng cập nhật tự động

Với việc triển khai chức năng này, công ty NET hỗ trợ khách hàng một số điểm sau:
- Không mất thời gian để tìm hiểu các thông tin thay đổi (biểu mẫu)
- Khách hàng sẽ nhận được các bản vá lỗi (nếu có) phần mềm đang dùng
Chức năng được tích hợp trên tất cả sản phẩm phần mềm của công ty N.E.T

 enetvn - Hotline: 01255 561 581 Kodomo OgilvyOne Nhựa Bình Minh bhxhtphcm.gov.vn BHXHonline.com http://lciproduct.com Hiệp hội cá tra Việt Nam Cân cẩm hòa 123chienluoc.com Chợ cà phê
  • Trực tuyến: 103
  • Lượt truy cập: 1,801,394
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email