enetvn
Tags / BHXHsoft

Từ ngày 01/3/2014 các khách hàng đang sử dụng phần mềm tính BHXHnet của công ty N.E.T sẽ có thêm tiện ích xuất file xls cho phần mềm kê khai...

Chân thành cám ơn khách hàng đã sử dụng phần mềm BHXH SOFT trong thời gian qua, công ty N.E.T trân trọng thông báo đến khách hàng c&aacut...

Chân thành cám ơn khách hàng đã sử dụng phần mềm BHXH SOFT trong thời gian qua, công ty N.E.T trân trọng thông báo đến khách hàng c&aacut...


enetvn - Hotline: 01255 561 581 Kodomo OgilvyOne Nhựa Bình Minh bhxhtphcm.gov.vn BHXHonline.com http://lciproduct.com Hiệp hội cá tra Việt Nam Cân cẩm hòa 123chienluoc.com Chợ cà phê
  • Trực tuyến: 40
  • Lượt truy cập: 2,684,007
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email