enetvn
Tags / BHXHonline

Từ ngày 01/3/2014 các khách hàng đang sử dụng phần mềm tính BHXHnet của công ty N.E.T sẽ có thêm tiện ích xuất file xls cho phần mềm kê khai...

Ngày 20/02/2013 công ty N.E.T triển khai dịch vụ phần mềm online. Trong giai đoạn đầu, chỉ triển khai trên phần mềm BHXH SOFT 2013 (Mức Lương + Hệ số lương).
 


enetvn - Hotline: 01255 561 581 Kodomo OgilvyOne Nhựa Bình Minh bhxhtphcm.gov.vn BHXHonline.com http://lciproduct.com Hiệp hội cá tra Việt Nam Cân cẩm hòa 123chienluoc.com Chợ cà phê
  • Trực tuyến: 42
  • Lượt truy cập: 2,684,009
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email